Procesmanagement

Grip op bedrijfsprocessen en kijk op kwetsbaarheden

Procesmanagement biedt u grip op de kwaliteit van bedrijfsprocessen. Of het nu gaat om het verbeteren van werkmethoden of het implementeren van automatiseringsprocessen. Tal van aspecten spelen een rol bij het managen van processen. Onder meer het optimaliseren van de organisatie-effectiviteit en het verbeteren van de interne communicatie maken deel uit van procesmanagement door MelYon.

Procesmanagement = changemanagement

MelYon heeft een holistische kijk op bedrijfsprocessen. Door te analyseren wat er binnen een organisatie gebeurt, komen kwetsbaarheden aan het licht.

“Verbeterpunten zijn in de filosofie van MelYon vrijwel nooit aan één oorzaak te wijten, maar aan een samenspel van factoren.”

Denk aan lange doorlooptijden binnen het productieproces, grote werkvoorraden, beperkte capaciteit (TOC), zaken die de procesflow verstoren en verspilling. MelYon zoomt in op het probleem en stelt kritische, soms confronterende, vragen. Dit leidt ertoe dat de bereidheid tot veranderen wordt aangewakkerd. Changemanagement gaat dan ook hand in hand met procesmanagement.

Lean Six Sigma

Met behulp van strategische bedrijfsoptimalisatie maakt MelYon een bedrijf Lean. Lean betekent letterlijk ‘slank’. Het Lean maken van een bedrijf is dan ook niets anders dan het afslanken van bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld door het elimineren van overbodige werkzaamheden en voorraden, het efficiënter uitvoeren van taken, het optimaal omgaan met beperkte bedrijfsmiddelen, het verkorten van levertijden en voorkomen van fouten en verspilling. Oftewel: bedrijfsprocessen in lijn brengen met strategische kernactiviteiten. Dit alles door middel van een projectmatige aanpak: Lean Six Sigma.

Bedrijfsprocessen verbeteren

Door middel van procesmanagement tilt u bedrijfsprocessen naar een hoger niveau. Relevante methoden die MelYon gebruikt om bedrijfsprocessen te verbeteren:

 • Business Model Canvas (Osterwalder&Pigneur) en kitemodel-strategizing (Prof. F. Caeldries):
  Methodes om strategie en organisatie te finetunen en kern- van bijzaken te scheiden.
 • 2BI:
  Biedt inzicht in de resultaatverbetering van medewerkers en pareert weerstand bij verandering.
 • Het Engage Change Canvas (Van Olffen, Maas en Visser):
  Geeft houvast aan ‘deep impact change’ en borgt samen met 2BI verandering in organisaties.
 • Lean Six Sigma:
  Een methode waarmee oorzaken van fouten en verspilling worden ontdekt en bestreden.
 • Theory of Constraints (Goldratt)
  Het effectief omgaan met levertijden bij beperkte capaciteit.
 • Poka yoke:
  Het analyseren en omvormen van processen zodat onnodige fouten worden voorkomen.
 • Job crafting:
  Een manier om werknemers, met name de 40+’ers, uit te dagen met diversificatie van taken.
 • PDCA (Plan, Do, Check, Act):
  Het bedenken, uitvoeren en beoordelen van een plan inclusief KPI’s, normen en doelen en uiteindelijk het bijstellen van (de uitvoering van) dit plan, normen en doelen. Niet eenmalig, maar continu.

Uw organisatie Lean maken? En personeel fit for business krijgen? MelYon ondersteunt en adviseert.